Årsmøte 2016 - saksliste og papirer

E-post Skriv ut PDF

 

Saksliste

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede

 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og foreningsorden

 3. Valg av møteleder, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 4. Behandle klubbens årsmeldinger, herunder årsmeldinger for lag og grupper

 5. Behandle klubbens regnskap for 2015 i revidert stand

 6. Behandle forslag og saker

  1. Lovendring iht NIFs nye lovnorm for idrettslag

 1. Fastsette treningskontigent

 2. Vedta klubbens budsjett 2016

 3. Valg

  1. Leder og Nestleder

  2. Øvrige styremedlemmer

  3. Øvrige valg

  4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

  5. Valgkomité

 

Årsmelding_RFHK_2016_V.pdf

RFHK_Ny_lovnorm-for-idrettslag.pdf20/03/2016, 10:05

RFHK_Valg_2016_.pdf20/03/2016, 10:36